Toki Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?

Toki Hak sahibi, tespit edilen bedel karşılığında nasıl yeni konut alabilecek?

TOKİ’nin üreteceği konutlardan/ticaretlerden talep eden ve belediyeye “muvafakat” vererek borçlanan hak sahipleri için üretilen konutların/ticaretlerin borçlanma usul ve esasları İdaremiz tarafından belirlenmektedir. TOKİ’nin maliyet bedelleri dikkate alarak tespit ettiği konut satış bedelinden hak sahiplerine ait taşınmazlar için belirlenen arsa, bina ve eklentisine ait bedel düşürülür ve tespit edilen borç için vadeli satış yöntemi uygulanır. Hak sahibine bu farkı küçük taksitlerle, uzun vadeli olarak ödeme imkanı sağlanır. Bunun yanı sıra, hak sahibine ait taşınmazın gayrimenkul değeri ile orantılı bölgeleme yapılmakta, taşınmazın imar durumu ve bölgesel anlaşma oranı dikkate alınarak belirlenen katsayı ile bulunan bitmiş inşaat metrekaresine, enkaz bedeli toplamından oluşan bedel karşılığında inşaat alanı dahil edilerek belirlenen yüz ölçüm karşılığında da uzlaşılmaktadır.

Yorum yapın