Toki Aynı taşınmaz üzerinde hissedar olan kişiler projeden nasıl yararlanıyor?

Toki Aynı taşınmaz üzerinde hissedar olan kişiler projeden nasıl yararlanıyor?

Komisyonca yürütülen takdir/değerleme işlemlerinde, mevcut hisse oranları gözetilerek konutlarla ilişkilendirilir. Hisseler karşılığı takdir olunan bedeller ile hak sahipleri borçlanma seçeneklerini kullanırlar.

Yorum yapın