Toki Hak sahiplerine yeni konut aynı alanda mı, yoksa başka bir alanda mı veriliyor?

Toki Hak sahiplerine yeni konut aynı alanda mı, yoksa başka bir alanda mı veriliyor

Bu projeler, boşaltılacak alanın niteliğine, konut yapımına uygun olup olmama özelliklerine göre biri “Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme”, diğeri “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” olmak üzere iki alternatif çerçevesinde yürütülmektedir.